Learn Slovak Numbers

How to say the numbers and count in Slovak

Reference table

Below is a table with all the numbers in Slovak that you can use as a reference. Every number also has audio attached which you can listen to by pressing the button.

NumberWritingAudio
0nula
1jeden
2dva
3tri
4štyri
5päť
6šesť
7sedem
8osem
9deväť
10desať
11jedenásť
12dvanásť
13trinásť
14štrnásť
15pätnásť
16šesťnásť
17sedemnásť
18osemnásť
19devätnásť
20dvadsať
21dvadsať jeden
22dvadsať dva
23dvadsať tri
24dvadsať štyri
25dvadsať päť
26dvadsať šesť
27dvadsať sedem
28dvadsať osem
29dvadsať deväť
30tridsať
31tridsať jeden
32tridsať dva
33tridsať tri
34tridsať štyri
35tridsať päť
36tridsať šesť
37tridsať sedem
38tridsať osem
39tridsať deväť
40štyridsať
41štyridsať jeden
42štyridsať dva
43štyridsať tri
44štyridsať štyri
45štyridsať päť
46štyridsať šesť
47štyridsať sedem
48štyridsať osem
49štyridsať deväť
50päťdesiat
51päťdesiat jeden
52päťdesiat dva
53päťdesiat tri
54päťdesiat štyri
55päťdesiat päť
56päťdesiat šesť
57päťdesiat sedem
58päťdesiat osem
59päťdesiat deväť
60šesdesiat
61šesdesiat jeden
62šesdesiat dva
63šesdesiat tri
64šesdesiat štyri
65šesdesiat päť
66šesdesiat šesť
67šesdesiat sedem
68šesdesiat osem
69šesdesiat deväť
70sedemdesiat
71sedemdesiat jeden
72sedemdesiat dva
73sedemdesiat tri
74sedemdesiat štyri
75sedemdesiat päť
76sedemdesiat šesť
77sedemdesiat sedem
78sedemdesiat osem
79sedemdesiat deväť
80osemdesiat
81osemdesiat jeden
82osemdesiat dva
83osemdesiat tri
84osemdesiat štyri
85osemdesiat päť
86osemdesiat šesť
87osemdesiat sedem
88osemdesiat osem
89osemdesiat deväť
90devädesiat
91devädesiat jeden
92devädesiat dva
93devädesiat tri
94devädesiat štyri
95devädesiat päť
96devädesiat šesť
97devädesiat sedem
98devädesiat osem
99devädesiat deväť
100sto
101sto jeden
102sto dva
103sto tri
104sto štyri
110sto desať
120sto dvadsať
130sto tridsať
138sto tridsať osem
200dvasto
201dvasto jeden
202dvasto dva
300tristo
754sedemsto päťdesiat štyri
1,000tisíc
2,000dva tisíc
2,238dva tisíc dvasto tridsať osem
3,000tri tisíc
9,000deväť tisíc
10,000desať tisíc
100,000sto tisíc
1,000,000milión
10,000,000desať miliónov
100,000,000sto miliónov
© 2024 Langpractice | About | Contact | Provide feedback | Privacy Policy | Disclaimer