Learn Finnish Numbers

How to say the numbers and count in Finnish

NumberWritingAudio
0nolla
1yksi
2kaksi
3kolme
4neljä
5viisi
6kuusi
7seitsemän
8kahdeksan
9yhdeksän
10kymmenen
11yksitoista
12kaksitoista
13kolmetoista
14neljätoista
15viisitoista
16kuusitoista
17seitsemäntoista
18kahdeksantoista
19yhdeksäntoista
20kaksikymmentä
21kaksikymmentäyksi
22kaksikymmentäkaksi
23kaksikymmentäkolme
24kaksikymmentäneljä
25kaksikymmentäviisi
26kaksikymmentäkuusi
27kaksikymmentäseitsemän
28kaksikymmentäkahdeksan
29kaksikymmentäyhdeksän
30kolmekymmentä
31kolmekymmentäyksi
32kolmekymmentäkaksi
33kolmekymmentäkolme
34kolmekymmentäneljä
35kolmekymmentäviisi
36kolmekymmentäkuusi
37kolmekymmentäseitsemän
38kolmekymmentäkahdeksan
39kolmekymmentäyhdeksän
40neljäkymmentä
41neljäkymmentäyksi
42neljäkymmentäkaksi
43neljäkymmentäkolme
44neljäkymmentäneljä
45neljäkymmentäviisi
46neljäkymmentäkuusi
47neljäkymmentäseitsemän
48neljäkymmentäkahdeksan
49neljäkymmentäyhdeksän
50viisikymmentä
51viisikymmentäyksi
52viisikymmentäkaksi
53viisikymmentäkolme
54viisikymmentäneljä
55viisikymmentäviisi
56viisikymmentäkuusi
57viisikymmentäseitsemän
58viisikymmentäkahdeksan
59viisikymmentäyhdeksän
60kuusikymmentä
61kuusikymmentäyksi
62kuusikymmentäkaksi
63kuusikymmentäkolme
64kuusikymmentäneljä
65kuusikymmentäviisi
66kuusikymmentäkuusi
67kuusikymmentäseitsemän
68kuusikymmentäkahdeksan
69kuusikymmentäyhdeksän
70seitsemänkymmentä
71seitsemänkymmentäyksi
72seitsemänkymmentäkaksi
73seitsemänkymmentäkolme
74seitsemänkymmentäneljä
75seitsemänkymmentäviisi
76seitsemänkymmentäkuusi
77seitsemänkymmentäseitsemän
78seitsemänkymmentäkahdeksan
79seitsemänkymmentäyhdeksän
80kahdeksankymmentä
81kahdeksankymmentäyksi
82kahdeksankymmentäkaksi
83kahdeksankymmentäkolme
84kahdeksankymmentäneljä
85kahdeksankymmentäviisi
86kahdeksankymmentäkuusi
87kahdeksankymmentäseitsemän
88kahdeksankymmentäkahdeksan
89kahdeksankymmentäyhdeksän
90yhdeksänkymmentä
91yhdeksänkymmentäyksi
92yhdeksänkymmentäkaksi
93yhdeksänkymmentäkolme
94yhdeksänkymmentäneljä
95yhdeksänkymmentäviisi
96yhdeksänkymmentäkuusi
97yhdeksänkymmentäseitsemän
98yhdeksänkymmentäkahdeksan
99yhdeksänkymmentäyhdeksän
100sata
101satayksi
102satakaksi
110satakymmenen
120satakaksikymmentä
130satakolmekymmentä
200kaksisataa
300kolmesataa
1,000tuhat
2,000kaksituhatta
10,000kymmenentuhatta
100,000satatuhatta
1,000,000miljoona
10,000,000kymmenenmiljoonaa