Learn Estonian Numbers

How to say the numbers and count in Estonian

NumberWritingAudio
0null
1üks
2kaks
3kolm
4neli
5viis
6kuus
7seitse
8kaheksa
9üheksa
10kümme
11üksteist
12kaksteist
13kolmteist
14neliteist
15viisteist
16kuusteist
17seitseteist
18kaheksateist
19üheksateist
20kakskümmend
21kakskümmend üks
22kakskümmend kaks
23kakskümmend kolm
24kakskümmend neli
25kakskümmend viis
26kakskümmend kuus
27kakskümmend seitse
28kakskümmend kaheksa
29kakskümmend üheksa
30kolmkümmend
31kolmkümmend üks
32kolmkümmend kaks
33kolmkümmend kolm
34kolmkümmend neli
35kolmkümmend viis
36kolmkümmend kuus
37kolmkümmend seitse
38kolmkümmend kaheksa
39kolmkümmend üheksa
40nelikümmend
41nelikümmend üks
42nelikümmend kaks
43nelikümmend kolm
44nelikümmend neli
45nelikümmend viis
46nelikümmend kuus
47nelikümmend seitse
48nelikümmend kaheksa
49nelikümmend üheksa
50viiskümmend
51viiskümmend üks
52viiskümmend kaks
53viiskümmend kolm
54viiskümmend neli
55viiskümmend viis
56viiskümmend kuus
57viiskümmend seitse
58viiskümmend kaheksa
59viiskümmend üheksa
60kuuskümmend
61kuuskümmend üks
62kuuskümmend kaks
63kuuskümmend kolm
64kuuskümmend neli
65kuuskümmend viis
66kuuskümmend kuus
67kuuskümmend seitse
68kuuskümmend kaheksa
69kuuskümmend üheksa
70seitsekümmend
71seitsekümmend üks
72seitsekümmend kaks
73seitsekümmend kolm
74seitsekümmend neli
75seitsekümmend viis
76seitsekümmend kuus
77seitsekümmend seitse
78seitsekümmend kaheksa
79seitsekümmend üheksa
80kaheksakümmend
81kaheksakümmend üks
82kaheksakümmend kaks
83kaheksakümmend kolm
84kaheksakümmend neli
85kaheksakümmend viis
86kaheksakümmend kuus
87kaheksakümmend seitse
88kaheksakümmend kaheksa
89kaheksakümmend üheksa
90üheksakümmend
91üheksakümmend üks
92üheksakümmend kaks
93üheksakümmend kolm
94üheksakümmend neli
95üheksakümmend viis
96üheksakümmend kuus
97üheksakümmend seitse
98üheksakümmend kaheksa
99üheksakümmend üheksa
100sada
101sada üks
102sada kaks
110sada kümme
120sada kakskümmend
130sada kolmkümmend
200kakssada
300kolmsada
1,000tuhat
2,000kaks tuhat
10,000kümme tuhat
100,000sada tuhat
1,000,000miljon
10,000,000kümme miljonit