Learn Czech Numbers

How to say the numbers and count in Czech

NumberWritingAudio
0nula
1jedna
2dva
3tři
4čtyři
5pět
6šest
7sedm
8osm
9devět
10deset
11jedenáct
12dvanáct
13třináct
14čtrnáct
15patnáct
16šestnáct
17sedmnáct
18osmnáct
19devatenáct
20dvacet
21dvacet jedna
22dvacet dva
23dvacet tři
24dvacet čtyři
25dvacet pět
26dvacet šest
27dvacet sedm
28dvacet osm
29dvacet devět
30třicet
31třicet jedna
32třicet dva
33třicet tři
34třicet čtyři
35třicet pět
36třicet šest
37třicet sedm
38třicet osm
39třicet devět
40čtyřicet
41čtyřicet jedna
42čtyřicet dva
43čtyřicet tři
44čtyřicet čtyři
45čtyřicet pět
46čtyřicet šest
47čtyřicet sedm
48čtyřicet osm
49čtyřicet devět
50padesát
51padesát jedna
52padesát dva
53padesát tři
54padesát čtyři
55padesát pět
56padesát šest
57padesát sedm
58padesát osm
59padesát devět
60šedesát
61šedesát jedna
62šedesát dva
63šedesát tři
64šedesát čtyři
65šedesát pět
66šedesát šest
67šedesát sedm
68šedesát osm
69šedesát devět
70sedmdesát
71sedmdesát jedna
72sedmdesát dva
73sedmdesát tři
74sedmdesát čtyři
75sedmdesát pět
76sedmdesát šest
77sedmdesát sedm
78sedmdesát osm
79sedmdesát devět
80osmdesát
81osmdesát jedna
82osmdesát dva
83osmdesát tři
84osmdesát čtyři
85osmdesát pět
86osmdesát šest
87osmdesát sedm
88osmdesát osm
89osmdesát devět
90devadesát
91devadesát jedna
92devadesát dva
93devadesát tři
94devadesát čtyři
95devadesát pět
96devadesát šest
97devadesát sedm
98devadesát osm
99devadesát devět
100sto
101sto jedna
102sto dva
110sto deset
120sto dvacet
130sto třicet
200dvěstě
300třista
1,000tisíc
2,000dva tisíce
10,000deset tisíc
100,000sto tisíc
1,000,000milion
10,000,000deset milionů